กรมพัฒนาที่ดิน – 3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม

Featured Video Play Icon

กรมพัฒนาที่ดิน : 3 ดู 3 สิ่งดี .. คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม โครงการ “ก้มหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี” โดย กรมพัฒนาที่ดิน อยากให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดี “ดูแลดินดี ผลผลิตก็ดี ดูแลดินดี สุขภาพก็ดี ดูแลดินดี มิตรภาพกก็ดี” คืนความสุข…สู่สิ่งแวดล้อม www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760