งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสำนักงานสรรพากร ณ เฟรนลี่ เปียโน บาร์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

อัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 นำโดยจำรัส อักษรนิตย์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ (คนที่ 5 จากซ้ายมือ), สมชาย ธนวรารักษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ (คนที่ 1 จากขวามือ) และสุกัญญา วงษ์ปิยชน นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ (คนที่ 2 จากขวามือ) ที่มาร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอสายใย” ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องอาหารเฟรนลี่ เปียโน บาร์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ