การประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “ศักยภาพสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

Featured Video Play Icon

การประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “ศักยภาพสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข