กรม สบส. เผยนวัตกรรมต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุดพ่นยา ปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) คิดค้นนวัตกรรมต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จุดพ่นยา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล มั่นใจทั้งผู้รับบริการ และบุคลากรทางด้านการแพทย์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง การรักษาส่วนใหญ่ จะให้ยารับประทานควบคู่กับการปฏิบัติตัวเพื่อลดการกำเริบของโรค  แต่ก็ยังมีการใช้ยาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่แพทย์มักพิจารณาใช้ควบคู่กับยารับประทาน นั่นก็คือกลุ่มยาสูดพ่นในทางเดินหายใจ เพื่อช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น สำหรับยาสูดพ่นในทางเดินหายใจ อาจเกิดการฟุ้งกระจายของละอองยาได้ และอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยทางเดินหายใจที่มารับบริการในสถานพยาบาลที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการพ่นยาซึ่งอาจเกิดทั้งความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ติดต่อได้จากการหายใจและการสัมผัส ที่ส่งผลต่อสุขภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการในสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมการฟุ้งกระจายของละอองยา จึงมีแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุดพ่นยา” (Respiratory Disease Control) โดยได้ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่ใช้งานได้ง่าย และมีความปลอดภัย

นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า ต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุดพ่นยา ที่ออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ผ่านการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมีลักษณะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีอุปกรณ์สำคัญหลักๆ คือ ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย และตัวกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) กระบวนการทำงานของเครื่อง คือ ผู้ป่วยจะพ่นยาและสูดออกซิเจนที่ต่อกับท่อออกซิเจน ซึ่งสามารถปรับระดับได้ ละอองยาที่ลอยอยู่ในตู้จะถูกแผ่นกรองอากาศกักไว้ภายใน และทำลายเชื้อด้วยแสง  “UVGI” (Ultraviolet Germicidal Irradiation) เพื่อฆ่าและทำลายเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการบริการผู้ป่วยของสถานพยาบาล อากาศที่ออกมาจะเป็นอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการทดสอบทิศทางไหลของอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น จากการทดสอบพบว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล และผู้มารับบริการได้ โดยต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุดพ่นยา ได้นำไปทดสอบใช้งานที่โรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลเลย แล้ว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต้นแบบตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุดพ่นยา ได้ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680-91 ต่อ 1383  ในวันและเวลาราชการ

******************* 20 กันยายน 2562