โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา โรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์

โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 400,000 บาท พร้อมติดตั้งระบบในรพ.สต.จำนวน 6 แห่ง ภายในปี 2562

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลจะนะ ว่า โรงพยาบาลจะนะ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมอนุรักษ์การใช้พลังงาน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน โดยใช้พลังงานทดแทน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 72 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 32,000 บาท หรือประมาณปีละ 400,000 บาท และใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าอื่นๆ อาทิ ปรับระบบการทำงานส่วนของซักฟอกและระบบการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ โดยจัดให้มีการเหลื่อมเวลาในใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย เข้าร่วมโครงการของกระทรวงพลังงานในการเปลี่ยนหลอด LED ทั้งโรงพยาบาล และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ inverter 66 ตัว ที่สำคัญได้เริ่มติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู เพื่อเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พลังแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดสงขลา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 1,500 บาท หรือปีละ 18,000 บาท ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าของ รพ.สต.ได้ร้อยละ 30

ด้านนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ กล่าวว่า ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชุดแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2560 บนหลังคาของตึกผู้ป่วยใน 4 ชั้น ขนาด 20.4 กิโลวัตต์ โดยโรงพยาบาลให้ผู้ที่สนใจมาช่วยกันติดตั้งเอง ทำให้ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 108,751 บาท เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 163,489 บาท สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 54,000 บาทเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน เมื่อการติดตั้งชุดแรกได้ผลดีมาก จึงได้เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดใหม่เพิ่มอีก 50 กิโลวัตต์ รวมเป็น 72 กิโลวัตต์ งบประมาณที่ใช้ติดตั้ง 2.5 ล้านบาท คาดว่าใช้เวลาคืนทุน 5-6 ปี ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลมีเงินเหลือจ่ายไปพัฒนาระบบบริการได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ภายในปี 2562 พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวน 6 แห่ง งบประมาณแห่งละ 110,000 บาท ได้แก่ รพ.สต.คู รพ.สต.ตลิ่งชัน รพ.สต.สะกอม รพ.สต.ท่าหมอไทร รพ.สต.จะโหนง และรพ.สต.ลางา

……………………….. 20 กันยายน 2562