กปน. เปิดตัวโครงการ “ช่างประปา 101” เสริมความรู้พื้นฐานงานประปาสู่พนักงาน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ช่างประปา 101” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของ กปน. ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านงานช่างประปาพื้นฐาน แก้ไขปัญหาประปาภายในบ้านด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ รวมถึงยังส่งเสริมให้พนักงาน กปน. มีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ด้วย