เปิดการประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2662  “R to I พัฒนางานสู่นวัตกรรม”

วันที่ 19 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2662  “R to I พัฒนางานสู่นวัตกรรม” โดยเป็นเวทีให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ นำผลงานวิจัยมานำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานวิจัย รวม 37 ผลงาน  โดยได้รับเกียรติอาจารย์ผู้วิพากษ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า