ออป.เขตสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชนนท์ เต็มไป หัวหน้างานสวนป่าทุ่งตะโก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ สวนป่าทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร