กปน. บริจาคเงิน 1 แสนบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน  

นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อรับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ กปน. ได้เชิญชวนให้ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี อีกด้วย