ปตท. พร้อมจ่ายก๊าซเอ็นจีวี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เร็วกว่าแผน 2 วัน

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม กำหนดหยุดซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 8-19 กันยายน 2562 รวม 12 วัน โดย ปตท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่าน “ศูนย์บริหารจัดการเอ็นจีวี ช่วงหยุดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตสินภูฮ่อม” ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมสถานีบริการมีก๊าซฯ จำหน่ายให้กับผู้ใช้รถอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ผลิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จในวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผน 2 วัน ทำให้ ปตท. สามารถจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป

“ปตท. ใคร่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมืออย่างดี ทำให้สถานการณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และไม่กระทบต่อภาพรวมการบริหารจัดการก๊าซเอ็นจีวีของประเทศ”  นายศักดิ์เฉลิม กล่าว