บางจากฯ ร่วมฉลอง 123 ปีกรมป่าไม้ จัดโครงการ “แก้วเพาะกล้า” เชิญชวนนำแก้วเครื่องดื่มย่อยสลายได้ที่บริโภคแล้วมาเพาะกล้าไม้ ทดแทนการใช้พลาสติก

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลอง 123 ปีกรมป่าไม้ ด้วยการจัดโครงการ “แก้วเพาะกล้า” รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในการเพาะชำกล้าไม้ เปิดรับแก้วเครื่องดื่มอินทนิลใช้แล้ว นำกลับมาใช้เป็นอุปกรณ์เพาะชำต้นกล้าไม้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกดำ ลดการสร้างขยะสู่โลกและร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เริ่มเดือนตุลาคมนี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ “แก้วเพาะกล้า” ระหว่างบางจากฯ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ว่า ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ 123 ปี วันที่ 18 กันยายน ศกนี้ บริษัท บางจากฯ จะเชิญชวนให้ลูกค้านำแก้วเครื่องดื่มอินทนิลที่บริโภคแล้วมาคืนที่ร้าน เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับกรมป่าไม้นำไปใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเพาะชำต้นกล้าไม้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งแก้วเครื่องดื่มของอินทนิลทุกใบ ผลิตจากพืช 100% เป็นพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติภายใน 180 วันภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยจะเริ่มเปิดรับแก้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทุก 10 ใบที่ลูกค้านำมาร่วมโครงการ อินทนิลจะมอบส่วนลด 5 บาทสำหรับการซื้อเครื่องดื่มอีกด้วย

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในแต่ละปี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ใช้ถุงพลาสติกสีดำในการเพาะกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเป็นจำนวนมากถึง 80-100 ล้านใบ กรมป่าไม้จึงมีโครงการเปลี่ยนมาใช้วัสดุย่อยสลายได้ทดแทนการใช้ถุงดังกล่าวเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ โดยจะรับมอบแก้วเครื่องดื่มใช้แล้วจากร้านอินทนิลของบริษัทบางจากฯ ไปใช้ในศูนย์และสถานีเพาะชำกล้าไม้ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ เบื้องต้นจะทดลองเพาะชำกล้าไม้ในแก้วดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมหารือพัฒนาแนวทางและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการแก้วเพาะกล้า เป็นการส่งเสริมการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในรูปแบบของการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม เป็นการช่วยสร้างความร่วมมือของประชาชนในการลดขยะพลาสติก ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มที่ตัวเอง

แม้แก้วที่ผลิตจากพืชของอินทนิลทุกใบ จะสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ แต่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น นอกจากจะช่วยลดขยะต้นทางแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งนี่คืออีกวิธีที่ช่วยคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติ .. ด้วย “แก้วของคุณ” เพื่อ “โลกของเรา”

————————————————————————————————————–