มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ขอเชิญร่วมงาน “The Sound of Silence” พฤ. 26 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

#เสียงของพวกเขาจะไม่เงียบอีกต่อไป…
??????????

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก
ขอเชิญร่วมงาน “The Sound of Silence”
พฤ. 26 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

? กิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป และร่วมเปิดตัวเพลง “เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ” โดย ลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ

? นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรัก จาก ดาราศิลปิน และ เหล่าผู้รักสัตว์ทั้งหลาย ณ มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1

? เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง” เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดยมี รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร สัตวแพทย์ชื่อดัง โดยเฉพาะในวงการสัตว์พิเศษ
ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี นิเทศ จุฬาฯ
ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต อจ.สัตวแพทย์ จุฬาฯ
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผอ.ศิลป์ ม.กรุงเทพ
และมี ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินรายการ