หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 (CDA#1) ศึกษาดูงาน Microsoft

คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 (CDA#1) นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสำนักงาน ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) พร้อมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Microsoft Transformation Journey” โดยมี พล.อ.ต.นพดล วีรยางกุร, ชยันต์ ศิริมาศ, ทัฬห์ สิริโภคี, อภิจิต เจริญเวชชการ, ธนาวุฑ เอื้อละพัน และณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันท์ ร่วมงานดังกล่าว ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์เพลส เมื่อเร็วๆนี้

………………………………………………………….

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. คุณธนาวุฑ เอื้อละพัน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด
  2. คุณชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย
  3. คุณทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  4. พล.อ.ต.นพดล วีรยางกุร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  5. ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
  6. คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  7. ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
  8. คุณอภิจิต เจริญเวชชการ ประธานผู้บริหาร บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด
  9. คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันท์ กรรมการบริหารบริษัท โอ๊คลิน ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)