Thailand Plus เสนอ นักเดินทางเพื่อสังคม

Featured Video Play Icon

กิจกรรม Thailand Plus เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ภารกิจ “รุมต่อโต๊ะให้น้องบนดอย”  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยทรายเหลือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างทางสำคัญพอ ๆ กับปลายทางของนักเดินทางเพื่อสังคม