กนอ.เป็นผู้แทน ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้แทน ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนามกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพันธมิตร ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทอมตะ และ กลุ่ม WHA group จำนวน 1,700,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)