โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตจังหวัดระยอง

วันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ อบต.บ้านแลง จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฝังไมโครชิปให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทำหมันสุนัขเพศเมีย 30 ตัว เพศผู้ 12 ตัว แมวเพศเมีย 23 ตัว เพศผู้ 10 ตัว รวม 75 ตัว และฝังไมโครชิป 75 ตัว