กลุ่ม ปตท. คว้า 22 รางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ปี 62”

สถานประกอบกิจการของกลุ่ม ปตท. จำนวน 14 แห่ง ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ” จำนวน 22 รางวัล ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยมี ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลฯ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม มุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

…………………………….