ชป.ร่วมใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 15 ก.ย.62 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยนายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ฯ และคณะ ได้เดินทางโดยเรือของกรมชลประทานไปยัง บ้านหนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 ชุด ทั้งยังได้สนับสนุนเรือของกรมชลประทานไว้ให้ราษฎรในพื้นที่ใช้สำหรับเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้านจำนวน 1 ลำ

สำหรับสถานการณ์ในแม่น้ำมูล ที่ไหลผ่านอำเภอกันทรารมย์ ระดับน้ำที่ท่วมขังริมตลิ่ง เริ่มลดลงแล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้รับฟังข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน

************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 กันยายน 2562