ชป.เปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) จ.อุบลราชธานี

วันที่ 14 ก.ย.62 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดศูนยฯ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.ทองเปลวฯ กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องชาวอุบลราชธานี ที่กำลังประสบกับอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ และบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของชาวอุบลราชธานี ทั้งยังเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลต่างๆ สำหรับสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง จากนั้นอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 5,235 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว ต่อจากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน กก.ตชด.22 เพื่อเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำจากมุมสูง พร้อมทั้งติดตามการทำงานของเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร(60 เครื่อง) และสะพานปากมูล(60 เครื่อง) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น

*******************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14 กันยายน 2562