จุรินทร์ลุยตรวจเยี่ยม ! สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ทึ่งสมาชิกแน่นหนามีเงินปันผลและกำไรกว่า 33.9 ล้าน

14.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและพบสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้โดยใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง ซึ่งยอมรับว่าเป็นสหกรณ์การเกษตรตัวอย่างที่น่าชื่นชมซึ่งมีระบบรองรับอย่างครบวงจร และมีเงินปันผลทุกปี

โดยรายงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดนั้นมีสมาชิก 8,981 ครอบครัวดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2520 ในปีนี้สหกรณ์มีกำไร 33.9 ล้านบาท โดยมีทุนเรือนหุ้น 204 กว่าล้านบาทและทุนหมุนเวียน ทุนสำรอง 109 กว่าล้านบาท ทุนอื่นๆ 41 กว่าล้านบาท และทุนหมุนเวียนกว่าอีก 2,407 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยรัฐบาลจะโอนเงินส่วนต่างให้กับผู้ปลูกข้าวงวดแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยนายจุรินทร์ได้อธิบายถึงเงินส่วนต่างที่จะได้โดยนำราคาประกันรายได้เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยราคาข้าวในตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ใครลบได้เท่าใดก็จะเป็นส่วนต่างที่จะมีการโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างโปร่งใสโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของสมาชิกโดยตรง

ซึ่งถือว่าเกษตรกรจะมีรายได้2 ก้อน คือกระเป๋าซ้ายเป็นรายได้จากการขายข้าว ส่วนกระเป๋าขวานั้นเรียกว่าเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้ รัฐบาลได้เคาะแล้วและลงมือปฏิบัติแล้วจึงถือโอกาสมาแจ้งเรื่องนโยบายประกันรายได้ให้กับเกษตรกรได้รับทราบซึ่งรัฐบาลได้ช่วยกันทำงานให้กับเกษตรกร

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นเนื่องจากว่าเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นำเอาหน่อไม้ พริกสด มะนาว เห็ด ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกเองทำเองมามอบให้กับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ถูกใจอย่างยิ่ง