เส้นทาง จ.อุบลฯ ยังวิกฤต กรมทางหลวงพร้อมดูแลผู้ประสบภัย สอบถามเส้นทางโทร 1586 ตลอด 24 ชม.

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 9 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
1. จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง
– ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย พื้นที่อำเภออาจสามารถ ช่วงกม.ที่ 41-43 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทางเลี่ยง ใช้ ทล.23 ไป อ.เสลภูมิ เข้า จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ
2. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
– ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ช่วงกม. ที่ 12-16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 98 ซม. ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
3. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง
– ทล.24 ตอน เดชอุดม – อุบลราชธานี พื้นที่อำเภอวารินชำราบ ช่วงกม. ที่ 418 – 420 ระดับน้ำสูง 110 ซม. ทางเลี่ยง เลี้ยวขวา ทล.231 ไป อ.เมืองอุบลราชธานี
– ทล. 2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วง กม.ที่ 12 – 17 ระดับน้ำสูง 10 – 35 ซม. น้ำไหลแรง การจราจรผ่านไม่ได้ ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
– ทล. 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย พื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ ช่วง กม.ที่ 11 – 15 (ปิดการจราจร กม.10 – 17) ระดับน้ำสูง 20 – 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.23 เข้า ทล. 212
– ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 4 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุด ปิดการจราจร ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
– ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม. ที่ 14-18 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้ น้ำไหลแรง ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
– ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 9 – 10 ระดับน้ำสูง 25 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้ น้ำไหลแรง ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
– ทล.2413 ตอน บ้านแอ้ – หนองขอน พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม. ที่ 12 – 13 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

14 ก.ย. 2562
ฝ่ายประชาสัมพันธ์