ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

พร้อมร่วมกิจกรรมร่วมประกวด ระบายสี “โรคพิษสุนัขบ้า…ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” ชิงทุนการศึกษารวม 14,000 บาท