กรมทรัพยากรน้ำกระตุ้นจิตสำนึกชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายนพดล พลแสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และนายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เข้าร่วมงาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง หมู่ที่ 1 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง กรมทรัพยากรน้ำ จัดขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง หมู่ที่ 1 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการในความรู้แก่เยาวชน การบรรยายให้ความรู้เรื่องระดับคุณภาพของแหล่งน้ำ และกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง