ทุเรียนเมืองนนท์ ทุเรียนที่แพงที่สุดในโลก รายได้เพื่อการกุศล

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต : นายนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประมูลทุเรียนนนท์ เพื่อหารายได้มอบเป็นการกุศล โดยมีนักธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในการประมูล “ทุเรียนนนท์” เป็นจำนวนมาก ซึ่งการประมูลทุเรียนนนท์ในครั้งนี้มีทุเรียนจากสวนในจังหวัดนนทบุรีเข้าประมูลจำนวน 9 ลูก โดยมีประชาชนชาวนนทบุรีและประชาชนทั่วไปร่วมลุ้นระทึกว่าทุเรียนนนท์จะแพงที่สุดในโลกทะลุราคาเท่าใด โดยผลการประมูล ดังนี้ ผลการประมูล
ลูกที่ 1 : 250,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ
ประธานบริษัท TSG Intergard (ประเทศไทย) จำกัด
?บริจาค:สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ลูกที่ 2 : 180,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณธนทัต ชวาลดิฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
?บริจาค: บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ลูกที่ 3 : 160,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ
Prrsident &Chief Operating officer& Chiif Enrrgy officer
?บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ลูกที่ 4 : 180,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ
ประธานบริษัท TSG Intergard (ประเทศไทย) จำกัด
?บริจาค: สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านนทภูมิ)

ลูกที่ 5 : 180,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย
รองนายเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง นายสมาคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
?บริจาค : เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ลูกที่ 6 : 270,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณแม่คุณกฤษณะ )

?บริจาค: สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ

ลูกที่ 7 : 210,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว
ประธานสภาหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
?บริจาค: สถานคุ้มครองและพัฒนาครพิการบ้านเฟื้องฟ้า

ประมูลใหม่ลูกที่ 5 ครั้งที่ 1 180,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณจิตรา ธนเดชากุล
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
?บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ประมูลใหม่ลูกที่ 5 ครั้งที่ 2 : 150,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ เลิศมงคล วราเวนุชย์
ประธานกรรมการ บริษัท รีเจนท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
?บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ลูกที่ 8 : 200,000 บาท (ก้านยาว)
ผู้ที่ประมูลได้ พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ
นายก อบจ.นนทบุรี
?บริจาค: เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

ลูกที่ 9 : 800,000 บาท(ก้านยาว)
ผู้ที่ประมูลได้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ
ประธานบริษัท TSG Intergard (ประเทศไทย) จำกัด
?บริจาค : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ประมูลลูกที่ 1 ใหม่ : 30,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณฉลวย ขันจำรงค์ นายก อบต.ไทรใหญ่

?บริจาค : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ประมูลลูกที่ 4 ใหม่ : 100,000 บาท
ผู้ที่ประมูลได้ คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธ์
โครงการรุ่งนภาทอ๊ปแลน์
?บริจาค : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

รวมยอดทั้งหมด 2,890,000 บาท

ข่าว ; พรหมพร เที่ยงธรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี