“เฉลิมชัย” รมว.กษ. หารือ รมว.เกษตรและการค้านิวซีแลนด์ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรทุกมิติ


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับนายเดเมียน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการส่งออกนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งนับเป็นข่าวดีที่ประเทศไทยและนิวซีแลนด์จะมีการลงนามความตกลงด้านสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งทางนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือหากมีข้อติดขัดด้านความร่วมมือด้านการเกษตร และการพบกันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือกันต่อไป

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย (Food Safety) และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) แต่ยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สูงมาก ทางนิวซีแลนด์จึงอยากสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเกษตรกรของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำเกษตรปลอดภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้อนผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก ซึ่งนิวซีแลนด์เน้นย้ำว่าจะลดอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะในประเทศอาเชียน อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรฯ เห็นด้วยกับนโยบายการทำเกษตรปลอดภัย เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานรองรับ

“การลดการแข่งขันระหว่างประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งไทยและนิวซีแลนด์จะต้องประสานความร่วมมือมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าหลังจากการประชุมวันนี้จะเกิดการทำงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ไทยยินดีและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ในทุกด้าน ซึ่งการหารือในวันนี้จะส่งเสริมความร่วมมือที่ดีทั้งด้านการค้าและความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่น่ายินดีระหว่างกัน” นายเฉลิมชัย กล่าว

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามประเด็นการเปิดตลาดสินค้าไปยังนิวซีแลนด์ 2 รายการ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง และปลาสวาย ซึ่งทางนิวซีแลนด์มีความยินดีและไม่ขัดข้อง แต่ขอให้ประเทศไทยรอการพิจารณาด้านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากฝ่ายนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ขอให้ฝ่ายไทยสบายใจได้ว่านิวซีแลนด์เป็นตลาดที่เปิดกว้าง และมีความโปร่งใส ซึ่งจะแจ้งผลให้ฝ่ายไทยทราบอย่างแน่นอน

สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร โดยที่ผ่านมา นิวซีแลนด์ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอบรมและทุนวิจัยให้กับไทยมาโดยตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ และกำลังจะสนับสนุนทุนอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย