เปิดกิจกรรม CPDร่วมทำความดีบริจาคโลหิต

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริสหกรณ์จากส่วนกลาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม และช่วยเพิ่มการสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางสภากาชาดไทยจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป