กระทรวงยุติธรรม ให้การช่วยเหลือเยียวยา ทายาทนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ เหยื่อที่ถูกอุ้มหายแล้ว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวพบชิ้นส่วนกระดูก อุปกรณ์ทางคดี ผลตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) และพยานหลักฐานสำคัญอื่น ๆ จนเชื่อได้ว่าเป็นศพของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ ซึ่งเกิดจากถูกกลุ่มคนร้ายฆาตกรรมโดยทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณาให้การช่วยเหลือครอบครัวนายพอละจี หรือบิลลี่ฯ โดยเร็ว ซึ่งต่อมา นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายทีมเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ติดตามและเข้าพบทายาทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นำเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นว่านายพอละจี หรือบิลลี่ฯ เสียชีวิตแล้ว และเป็นผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนฯ แก่ทายาทนายพอละจี หรือบิลลี่ฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย เป็นเงิน 80,000 บาท ค่าจัดการศพ เป็นเงิน 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู เป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 140,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ประสานทายาทนายพอละจี หรือบิลลี่ฯ เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว ภายในเดือนกันยายน 2562 ต่อไป