รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต “ขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง” เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดำเนินการจัดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำในแนวเส้นทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคม 2562 ถึงต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำเพิ่มเติมบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ช่วงบริเวณคลองบางบัว วงเวียนหลักสี่ หน้าห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ และตลาดสะพานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนพหลโยธินและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทั้งนี้ รฟม. ได้ตระหนักและเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการฯ ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน