กรมปศุสัตว์จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการจัดแสดงผลงานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้จัดแสดงผลงานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจำนวน 9 เมนู จากปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต ซึ่งผ่านกระบวนการทดลองทำผลิตภัณฑ์และทำการผลิตโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.2562 ณ กรมปศุสัตว์มาแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก