สธ.คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น ปี 62  

 กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 จำนวน 96 เรื่อง จากที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  643 เรื่อง เป็นผลงานที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชน  และนวัตกรรม เป็นต้นแบบให้สถานบริการอื่น และนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุเทพ เพชร์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 96 รางวัล และรางวัลประกวดนวัตกรรม Green & Clean Hospital ระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 4 รางวัล

นายแพทย์สุเทพ กล่าวว่า การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ให้นำเสนอในการประชุมรวม 643 เรื่อง และคัดเลือกให้เป็นผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2562 ทั้งหมด 96 เรื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัยนำเสนอแบบวาจา 36 เรื่อง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 36 เรื่อง และนำเสนอด้วยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 24 เรื่อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการในปี 2563 โดยเป็นผลงานที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชน สามารถไปขยายผลต่อได้ในวงกว้าง  และเป็นนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นต้นแบบให้สถานบริการอื่น ทั้งด้านบริการ ด้านบริหารจัดการองค์กร หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

“ผมขอชื่นชมบุคลากรสาธารณสุข ที่มีการพัฒนางาน ศึกษาวิจัย คิดค้นนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร และขอกำลังใจให้กับผู้ที่ผลงานไม่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ ได้พยายามคิดค้น และส่งผลงานในปีต่อไป” นายแพทย์สุเทพกล่าว