ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยม รพ.เลย ดัน “โครงการอาหารปลอดภัย” เป็นต้นแบบ รพ. อื่นทั่วประเทศ

วันที่ 10 ก.ย. 62 นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รองโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย นำสื่อมวลชน เดินทางตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ของโรงพยาบาลจังหวัดเลย โดยมีนายสมพงษ์ แสงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลย รายงานผลการดำเนินการโครงการนี้ ระบุว่าที่ผ่านมาเกือบ 3 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากจังหวัดเลย มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์จำนวนมาก และยังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเลย และ กลุ่มสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัด ส่งผลให้ในจังหวัดมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์จำนวนหนึ่ง ที่สามารถส่งมาขายให้กับโรงพยาบาลได้

แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่อง จำนวนผักอินทรีย์ที่โรงพยาบาลต้องการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้ยังจำเป็นต้องซื้อผักจากที่อื่น โดยสุ่มตรวจสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเดือนละครั้ง พบว่าที่ผ่านมาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รองโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชแบบอินทรีย์ ให้มีช่องทางการจำหน่าย และยังช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลได้กินอาหารที่ปลอดภัยจากการตรวจเยี่ยมพบว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลถือว่าประสบความสำเร็จเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมเสนอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเลย พิจาณาให้โครงการนี้ของโรงพยาบาล เป็นโมเดลในการดูแลอาหาร ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในอนาคต เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เข้ามารักษาสุขภาพในโรงพยาบาลได้กินอาหารที่ปลอดจากสารพิษ

เพราะจากข้อมูลที่ได้รับ พบว่าหลายโรงพยาบาลยังมีปัญหาเรื่องการรับซื้อผักที่สูงเกินกว่าราคาที่ตลาดจำหน่าย และการนำผักที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายให้กับโรงพยาบาล ซึ่งการแก้ไขในอนาคตจำเป็นต้องย้ำกับทุกโรงพยาบาลให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังตามมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเตรียมนำระบบBlock Chain มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของผู้ป่วยอยู่ในบัตรประชาชน โดยผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งด้วยบัตรใบเดียว

เดินหน้าสนุบสนุนนโยบาย 3 อ. คือ ออกกำลังกาย อาหาร และ อารมณ์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการให้คนไทยมีสุขภาพดี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต

ด้านนายแพทย์ ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ระบุว่า จังหวัดเลยมี โรงพยาบาลในสังกัดทั้งหมด 14 แห่ง พบว่า 11 แห่งดำเนินโครงอาหารปลอดภัยเป็นไปตามที่กำหนด เหลืออีก 2 แห่ง ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณการซื้อขายผักปลอดสารพิษ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ และปริมาณผักอินทรีย์ที่ต้องการมีอยู่อย่างจำกัด แต่เชื่อว่าภายในปี 2563 โรงพยาบลทั้ง 14 แห่งจะดำนเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดได้

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเลย ระบุว่า การดำเนินการนำผักอินทรีย์เข้าสู่โรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกผักแบบอินทรีย์ ที่ผ่านมามีเกษตรกรในจังหวัดเลยกว่า 200 ราย ที่ผ่านมาตรฐานตามที่หลายหน่วยงานกำหนด สามารถนำสินค้าส่งมายังโรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลอื่นๆได้ หลังจากนี้เตรียมทำคยามร่วมมือกับ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ

การดูงานที่โรงพยาบาลเลยครั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข , จังหวัดเลย, โรงพยาบาลจังหวัดเลย, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเลย , บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย , กลุ่มเกษตรอินทรีย์น้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยบ้าน บ้านเมี่ยง ตำบลหนองเรือ อำเภอท่าลี่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาธารณสุขอินทรีย์ บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่