กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำบรรเทาอุทกภัยพื้นที่การเกษตร จ.พิจิตร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้มอบหมาย ให้สำนักงานชลประทานที่3 โดยส่วนเครื่องจักรกล นำเครื่องสูบน้ำเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าว ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จากอิทธิพลพายุ “โพดุล” อาทิ บริเวณบ้านวังลูกช้าง หมู่ 8 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานพิจิตร ได้เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ และบริเวณพื้นที่หมู่ 6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทาน หรือโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร.1460 กรมชลประทานพร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง