มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK )และใบรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK)

วันที่ 10 กันยายน 256 2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมอบใบรับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) จำนวน 3 ราย ได้แก่ เทสโก้โลตัสสาขาบางระจัน, เทสโก้โลตัสสาขาตลาดท่าข้าม และเทสโก้โลตัสสาขาอินทร์บุรี และมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK ) ให้แก่ ร้านมาลิน เลขที่ 5/3 หมู่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี