ผ่านได้แล้ว! กรมทางหลวง ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์บนทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา จ.อุบลราชธานี พร้อมเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติ

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้น้ำกัดเซาะสะพานห้วยไผ่จนทำให้เส้นทางขาดบนทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ที่กม. 14+990 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี และประชาชนผู้ใช้ทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้น ขณะนี้กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ   ได้ทำการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้ (สะพานเบลี่ย์) ความยาวสะพาน 48 เมตร แล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติ เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 ก.ย. 62 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยให้เดินข้ามและสัญจรผ่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งกรมทางหลวงจะทำการสำรวจความเสียหายและเสนอของบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมอย่างถาวรต่อไป

รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น บริเวณทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่กม.3+000 – 9+300 (ขวาทาง) ได้มีปริมาณน้ำท่วมผิวทางระดับน้ำสูงกว่า 30 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้ จึงได้ดำเนินการปิดการจราจรโดยให้เบี่ยงไปใช้ด้านขาออกเมืองวิ่งสวนทางกัน พร้อมทั้งได้สั่งการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทำการวางกระสอบทราย ติดตั้งป้ายเตือน และเฝ้าระวัง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว     

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ตามที่ได้ติดตั้งไว้ และขับขี่อย่างระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)