กคช. เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่จัดทำตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 7/3)

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำตลาดร้านค้า (บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 158708) ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-3-98.6 ไร่ (798.60 ตารางวา) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 7/3) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7004 และ 0 2351 6036 และสำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2591 6523 – 25, 084 387 4054 ในวันและเวลาทำการ