สร้างมิติแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 Head- Heart- Hand โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space) จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2562 10.00 น. นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ กระตุ้นเป้าหมายให้ผู้บริโภคต้องการซื้อ“ต้องขายได้ และขายดี ด้วยสื่อยุคดิจิทัล Thailand 4.0” กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มร้านค้า เจ้าของกิจการ เจ้าของแบรนด์ผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งหมด 30 คน  (11 ผลิตภัณฑ์สินค้า) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน