นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดยโสธร

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย และร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดกลางศรีไตรภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ในการนี้ นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และคณะให้การต้อนรับสำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้ร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับแจ้งรายงานความเสียหายของพื้นที่ ส.ป.ก. ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะร้องทุกข์ หรือขอคำปรึกษา หรือข้อแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการให้บริการในจุดเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์