ปส. จับมือ IAEA ดึงหน่วยงานความมั่นคงไทย พัฒนาแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดอบรมพร้อมปฏิบัติเข้มพัฒนาแนวทางและวางแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับประเทศแก่ 16 หน่วยงานความมั่นคงสำคัญของไทย หวังสร้างเครือข่ายและเพิ่มความเข็มแข็งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยอย่างรอบด้าน

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “National Workshop on Developing a National Framework for Managing the Response to Nuclear Security Event” ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้ความร่วมมือจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับชาติ ให้แก่หน่วยงานประสานงานด้านความมั่นคงของไทยกว่า 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตำรวจสันติบาล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมยุทธการทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรมองค์การระหว่างประเทศ และสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่ง IAEA ให้ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศแบบบูรณาการ

นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นหน้าที่สำคัญของ ปส. ในการสนับสนุนให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยป้องกันภัยคุกคามและอันตรายจากผู้ก่อการร้าย หรือผู้ไม่หวังดีที่มีเป้าหมายจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์ ปส. เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของไทยเกิดเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาแนวปฏิบัติและแผนการตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เข้มแข็งและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์