ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใส ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.30 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสายไหม ถนนสุขาภิบาล 5 ถนนพิบูลสงคราม ถนนนนทบุรี 1 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
  • ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึงสะพานพระราม 4
  • ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนชัยพฤกษ์ ถึงทางหลวงหมายเลข 345

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องติดตั้งประตูระบายอากาศ บริเวณคลองวัดเสาหิน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตั้งแต่คลองวัดเสาหิน ถึงซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 27

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562

การประปานครหลวง