ราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันหลังจูนเงื่อนไขนำเข้าตรงกัน

กรมวิชาการเกษตร  เครื่องร้อนป้องมังคุดไทยถูกไต้หวันส่งกลับ  ชี้เหตุเงื่อนไขนำเข้าในเอกสารไม่ตรงกัน  เคลียร์ไต้หวันยึดเงื่อนไขฉบับที่ยอมรับร่วมกัน  ดันส่งออกรอบใหม่สำเร็จ  ปลื้มผู้บริโภคชาวไต้หวันยังให้การยอมรับในคุณภาพและรสชาติราชินีผลไม้ไทย

นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีมีสื่อมวลชนของไต้หวันรายงานข่าวไต้หวันปฏิเสธการนำเข้ามังคุดล๊อตแรกจากประเทศไทย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของไต้หวัน ว่า การปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตมังคุดแต่อย่างใด  แต่เกิดจากสำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการนำของไต้หวันใช้เอกสารเงื่อนไขการนำเข้าฉบับภาษาจีน ซึ่งมีเงื่อนไขการนำเข้าไม่ตรงกับเอกสารของไทยที่ยึดฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

กรณีที่ไต้หวันปฏิเสธการนำเข้าโดยอ้างว่าตรวจพบมังคุดผลสดจากไทยที่ขนส่งทางอากาศด้วยการบรรจุในตู้คาร์โกซึ่งบริเวณที่เปิดตู้คาร์โกไม่มีตะกั่วซีลไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสติ๊กเกอร์ที่ระบุคำว่า TREATED-PQ-DOA-THAILAND ไม่ได้ขนาดตามกฎระเบียบข้อบังคับของไต้หวันนั้น ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ใช้ขนาดสติ๊กเกอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่ได้ระบุหมายเลขตู้คาร์โกและหมายเลขซีลตะกั่วในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการ  เจ้าหน้าที่ไต้หวัน  และเจ้าหน้าที่ไทยเห็นตรงกันก่อนจะลงนามร่วมกันในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าการระบุ หมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นจะใช้กับการขนส่งทางเรือมิใช่ขนส่งทางอากาศจึงมิได้ระบุลงไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายหลังจากรับทราบปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย และเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน รวมทั้งบริษัทที่ส่งออก ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามที่สำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ไต้หวันแจ้งมาทันที พร้อมกับชี้แจงให้ไต้หวันทราบถึงเงื่อนไขการนำเข้าที่ฝ่ายไทยยึดตามฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ขณะนี้มังคุดผลสดจากไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าวได้ถูกส่งกลับไปที่ไต้หวันอีกครั้ง  รวมทั้งล๊อตใหม่โดยที่ไม่ได้รับแจ้งปัญหาใด ๆ กลับมาอีก   ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือถึงไต้หวันพร้อมแนบเอกสารการนำเข้าฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ประเทศอย่างเคร่งครัด  และขอให้ไต้หวันตรวจสอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขในเอกสารฉบับเดียวกัน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก