“รมช.ประภัตร” ลุยฝน ลงพื้นที่หัวหิน เล็งพัฒนาตลาดสะพานปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทันสมัยตามแบบญี่ปุ่น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเทศบาล ณ ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดสะพานปลาหัวหินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยรอบ โดยได้แนวคิดรูปแบบการดำเนินงานมาจากตลาดปลาซึกิจิในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันอนุรักษ์ท่าเทียบเรือประมงหัวหินไว้เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผูกพันกับชาวหัวหินมายาวนาน เพราะก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และขอให้เร่งพัฒนาสะพานปลาให้เกิดเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีสภาพเก่า ถูกทิ้งร้างไว้นาน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการ และเทศบาล จึงเตรียมเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาทำให้ตลาดสะพานปลาแห่งนี้เป็นแหล่งธุรกิจค้าขายให้ชาวบ้านหารายได้ร่วมกันแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ชาวประมงในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

“ตามที่ได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วนั้น ทางกระทรวงฯ จะรีบดำเนินการซ่อมแซมท่าเทียบเรือเก่าขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยขณะนี้ได้มีการติดต่อประสานงานกับภาคเอกชนแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งสามารถเริ่มได้ทันที่ หลังจากนี้จะให้ทางภาคเอกชนเข้ามาสำรวจดูว่าจะดำเนินการซ่อมแซมอย่างไรได้บ้าง ทั้งคานและพื้นของสะพาน นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหิน ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการซ่อมแซมดังกล่าว อาทิ รถเครนช่วยยก เป็นต้น” นายประภัตร กล่าว

สำหรับท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา โดยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยถึงความเดือนร้อนของชาวประมง อำเภอหัวหินในการจอดเรือประมงและการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขึ้นฝั่งอย่างยากลำบากเมื่อปี 2506 และองค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงแล้วเสร็จในปี 2508 ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำจนถึง ปี  2515 องค์การสะพานปลาได้จัดสร้างท่าเทียบเรือประมงขึ้นใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือเดิมเพื่อให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำ ทดแทนท่าเทียบเรือประมงเดิมที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันองค์การสะพานปลายังคงเก็บอนุรักษ์ท่าเทียบเรือประมงเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว