กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย ความคืบหน้าโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชน สืบเนื่องจากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของป่าไม้ ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆ จึงมอบนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ดำเนินการพัฒนาป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง โดยร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันพัฒนาในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความสุขให้ประชาชน ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อดำเนินโครงการป่าประชารัฐ จำนวน ๕๑ แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า ๖๐ พรรษามหาราชินี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี สวนรุกขชาติ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ที่ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการไปแล้ว 33 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561)  ซึ่งล่าสุดคือที่ สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยกำหนดรูปแบบการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย ลานกิจกรรม ลานกีฬา เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่งและเดิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพพื้นที่แต่ละแห่งว่ามีจุดเด่นของพื้นที่ด้านใดมาพัฒนาเพื่อบริการประชาชน ตัวอย่าง เช่น สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการด้วยตนเอง ด้วยศักยภาพของพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ จึงสามารถจัดกิจกรรมได้หลายด้าน เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดิน-วิ่ง สถานที่ศึกษาพรรณไม้ และที่โดดเด่นและถือเป็นแม่เหล็กคือ กิจกรรมตลาดประชารัฐที่รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท้องถิ่นมาออกร้านและราคาไม่แพง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวและปลอดสารพิษ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน ที่มีกลุ่มนักดนตรีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นมาร่วมกิจกรรมทำให้ผู้ที่มาพักผ่อนได้ดื่มด่ำเสียงเพลงเคล้าบรรยากาศธรรมชาติที่สูดหายใจได้อย่างเต็มปอด  ซึ่งปัจจุบันตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการมารวมถึงช่วงการเตรียมการก่อนเปิดตัวที่ได้เริ่มดำเนินการมาเกือบสามเดือนนั้น พบว่ามีสถิติของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่างานนี้ “ของดีไม่ต้องโม้มาก แค่ปากต่อปากก็มากันตรึม” ก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ สวนป่าประชารัฐ ในพื้นที่ป่าของกรมอุทยานฯ 51 และพื้นที่ป่าอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวง อีก 40 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช