ดร.สาธิต ห่วงความสะอาดสิ่งแวดล้อมและอาหารช่วงน้ำท่วม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ดูแล ผู้ประสบอุทกภัย กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมและอาหาร ป้องกันโรคจากน้ำท่วม

วันที่ 8 กันยายน 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ และ “ชุดนายสะอาด” ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทีมเคลื่อนที่เร็วตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงประสบอุทกภัย พร้อมกำชับให้เฝ้าระวัง ดูแลเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหาร ในชุมชน บ้านเรือน และจุดอพยพหรือศูนย์พักพิง เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม รวมทั้งจัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ได้มีโอกาสมาสาธิตการทำอาหารที่ครัวจัดเลี้ยงผู้ประสบภัย ที่วัดบ้านยางกระเดา ซึ่งการจัดครัวควรอยู่ในสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี แยกห่างจากที่นอนหรือที่พัก เพื่อป้องกันกลิ่น แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค มีโต๊ะหรือชั้นสำหรับเตรียมปรุงอาหาร ไม่วางไว้กับพื้น อาหารต้องมีฝาปิดให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ เป็นต้น การทิ้งขยะ ต้องมีถังขยะใส่เศษอาหารมีฝาปิด และมีการแยกขยะเป็นสองถัง คือ ถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง เพื่อง่ายต่อการกำจัด โดยรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ในถุงดำและมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้งในจุดที่กำหนดไว้

สำหรับอาหารปรุงเอง หรืออาหารกล่องที่ได้รับการช่วยเหลือช่วงน้ำท่วม ก่อนรับประทานควรสังเกตลักษณะอาหารว่าไม่มีกลิ่นหรือลักษณะที่ผิดปกติ ไม่ควรนำอาหารที่ตกค้างจากมื้อก่อนมารับประทาน ส่วนอาหารกระป๋อง ต้องดูวันหมดอายุ ภาชนะบรรจุอาหารปิดสนิท ไม่ฉีกขาด กระป๋องไม่ปูดบวม หรือเป็นสนิม ควรอุ่นให้ร้อนก่อนบริโภค ทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน ด้วยน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วม  น้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาด ทำได้ง่ายโดยการต้มให้เดือดนานอย่างน้อย 5 นาที หากเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ต้องดูตราเครื่องหมาย อย. และควรดูว่าขวดน้ำอยู่ในสภาพดี มีฝาปิดสนิท ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในขวดน้ำ

ทั้งนี้ ชุดนายสะอาดประกอบด้วย เจลฆ่าเชื้อ หยดทิพย์ (คลอรีนน้ำ) สารส้ม ปูนขาว และถุงจัดหนักจัดเต็ม ถุงดำ น้ำยาล้างจาน ช่วยป้องกันการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร และรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยของประชาชนในภาวะน้ำท่วม