รมว.ทส.ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวง ทส. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง รมว.ทส. รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า/แผนหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จากนั้นรับฟังบรยายสรุปแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้เต็มความสามารถ หยาดเหงื่อของเจ้าหน้าที่จะเป็นน้ำที่จะช่วยดับไฟป่าในครั้งนี้ และเมื่อไฟป่าดับสนิทแล้ว ในส่วนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 80 ขอให้ป้งกันและดูแลรักษาให้คงอยู่ และในส่วนที่ถํกไฟป่าไหม้ ร้อยละ 20 จะร่วมกับจิตอาสา เจ้าหน้าที่ของ ทส. และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่โดยด่วน จะไม่ปล่อยให้เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างเด็ดขาด