กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมร่วมปราบยาปลอม ชี้เป็นภัยต่อผู้ป่วยและผู้ใช้ยา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดตัวการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ยาที่ปลอดภัย ภายใต้สโลแกน “Safe Meds, Save Lives” ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง ยาอันตรายและยาปลอม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมศุลกากร และบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยาทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมในการเสวนาดังกล่าว

อธิบดีกรมทัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหลายฉบับ โดยในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญา ยาปลอมเป็นเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยคนบางกลุ่มฉกฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายยาปลอม ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้ายาแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยหรือผู้ที่ใช้ยาให้ได้รับความทุกข์ทรมาน ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ หรือเสียชีวิตจากการใช้ยาปลอม โดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมและผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันในการบังคับใช้กฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ พระราชบัญญัติยาฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อปราบปราบการกระทำความผิด ควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องนี้เพื่อลดอุปสงค์หรือการใช้ยาปลอม โดยเชื่อว่าการใช้ยาปลอมน่าจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

อธิบดีกรมทัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตัวการรณรงค์ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว สำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมที่จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรณีการจับกุมยาปลอมเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องส่งตัวแทนมาร่วมในการจับกุมด้วย