“ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ,เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ทหาร ร่วมขนย้ายอพยพโค อำเภอเมืองฯ”

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13,เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.22 ร่วมกันขนย้ายอพยพโค จำนวน 5 ตัว ของนายเอกพล ศิริโชคมงคลชัย ชุมชนวังสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ ที่ถูกน้ำท่วมขัง 2 วันในโรงเรือน ลำเลียงขนย้ายโดยเรือท้องแบนของเทศบาลตำบลปทุมพร้อมเจ้าหน้าที่ ขนย้ายอพยพไปยังพื้นที่สูง นำ้ไม่ท่วมถึง สัตว์ทุกตัวปลอดภัย ซึ่งหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสุขภาพสัตว์ มอบหญ้าแห้ง แร่ธาตุแก่เจ้าของสัตว์ซึ่งไม่พบสัตว์ป่วยและโคมีสุขภาพดีทุกตัว