สปก.มีเฮ กพร. เตรียมขยายเวลาปล่อยกู้ ปลอดดอกเบี้ย

กพร. กระทรวงแรงงาน เตรียมขยายเวลาปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0 % เพื่อกระตุ้นสถานประกอบกิจการ เร่งพัฒนาฝึกพัฒนาทักษะพนักงาน และลดต้นทุนการผลิต

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. มีโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้ปล่อยกู้ให้สถานประกอบกิจการ ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยสถานประกอบกิจการที่ยื่นคำขอกู้ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในการกู้เงิน หลังจากนั้นจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นร้อยละ 3 และมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 12 เดือน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามข้อกำชับของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจยื่นเรื่องกู้ จำนวน 83 แห่งซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้อนุมัติให้สถานประกอบกิจการทำสัญญากู้แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 60,545,800 บาท นั้น มีแนวโน้มว่าจะขยายเวลาปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ออกไปอีก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทั้งนี้รอมติจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 25 มิ.ย.61 นี้ ที่มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิจารณาเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา ล่าสุดคณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทที่ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช การรักษาความปลอดภัย ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่สถานประกอบกิจการกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนำเงินส่วนนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เต็มตามจำนวน และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกร้อยละร้อย ขณะเดียวกัน จำนวนพนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกด้วย การกู้เงินต้องคำนึงถึงการพัฒนาองค์กร ให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นสำคัญ ในส่วนของการขยายเวลาเพื่อปล่อยกู้โดยปลอดดอกเบี้ยนั้น หากมติที่ประชุมเห็นชอบ จะแจ้งให้ทราบอีกที ทั้งนี้ไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นดีๆ ที่ทาง กพร. มีปรารถนาดีๆมอบให้อธิบดี กพร. กล่าว