รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ และบนสะพานข้ามแยกบางกะปิ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ และบนสะพานข้ามแยกบางกะปิ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับคานสถานีบางกะปิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ระหว่างวันที่ 7 – 19 กันยายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ และบนสะพานข้าม แยกบางกะปิ เพื่อดำเนินการติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับคานสถานีบางกะปิ ในระหว่างวันที่ 7 – 19 กันยายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. โดยปิดเบี่ยง (ชั่วคราว) สลับกัน 2 ฝั่ง ขาเข้าและ ขาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ฝั่งขาเข้า ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 142  ระยะทาง 150 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 7, 8, 10, 14, 17 กันยายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทางในฝั่งขาออก ทดแทน

ฝั่งขาออก ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 113 ถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ ระยะทาง 150 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 9, 11, 13, 16, 19 กันยายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทางในฝั่งขาเข้า ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับคานสถานีบางกะปิ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline