สนพ.จัดกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching และกิจกรรม Prerequisite Training ในโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO

วันที่ 7 กันยายน 2562 สนพ. ได้จัดกิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching และกิจกรรม Prerequisite Training ในโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO ที่จะปูพื้นฐาน ไปจนถึงการเจาะลึกความรู้เกี่ยวกับพลังงานไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. บรรยาย “Thailand Energy Outlook และนโยบายพลังงาน” นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการ สนพ. บรรยาย Introduction to THE ENERGiST 2 by EPPO และความสำเร็จในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ โดยคุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน, คุณกวิน ทังสุพานิช อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เสวนาหัวข้อ “Thailand Energy Ecosystem: Past Present and Future”

 

กิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารอบทุกคนได้เข้ามาพบปะและสร้างสรรค์ทีมที่มั่นคง และรับฟังความรู้ด้านพลังงานจากวิทยากร และเชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศ ในปีนี้โครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO ก้าวเข้าสู่การเป็น ‘แพลตฟอร์ม’ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิด “Redefine Relationship between Policy and Business” กำหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปพร้อมกัน ณ อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ