ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเฝ้าระวังรับมือพื้นที่เสี่ยง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการชลประทานต่างๆ ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำน้ำท่วมและพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อาทิ ที่จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ร่วมกับ ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ กรมเจ้าท่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แขวงการทางจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันในการนำเครื่องจักรกลทั้งหมด 26 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช(ผักตบชวา) บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากและไม่ให้กีดขวางทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ด้านจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดเฝ้าระวังประตูระบายน้ำสองพี่น้อง(บางสาม) และสถานีสูบน้ำ ที่มีการเปิดประตูระบายน้ำหรือใช้เครื่องสูบน้ำเดินเครื่อง เพื่อการระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่บ้านโพนฝ้าย ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำการเสริมกระสอบทรายตามแนวคันกั้นลำน้ำเสียวใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่จะมีมวลน้ำจากด้านบน ไหลลงมาด้านล่าง ที่ตำบลหินกองและเตรียมการป้องกันน้ำล้นคันกั้นน้ำ ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร